Video: Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Lâm nghiệp 2020 (nguồn VTC 1)

21 tháng 10, 2020

Thực hiện kế hoạch của Trường Đại học Lâm nghiệp về tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Lâm nghiệp trong học sinh, sinh viên năm 2020. Tạo ra sân chơi bổ ích giúp học sinh, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo và ý chí tự lập, áp dụng kiến thức đã học để phát triển ý tưởng, dự án kinh doanh có tính khả thi áp dụng vào thực tiễn


Chia sẻ

Tin nổi bật