Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2021 (SV_STARTUP-2021)

20 tháng 7, 2021

Tệp đính kèm:

1. Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2021 (SV_STARTUP-2021)


Chia sẻ

Tin nổi bật