Chào mừng đến với cổng thông tin Phòng Khoa học và Công nghệ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Trường Đại học Lâm nghiệp hợp tác với UBND Tỉnh Hòa Bình về phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ

Với mục đích mở rộng triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Lâm nghiệp phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực tiễn, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình, ngày 30/8/2019 tại trụ sở UBND tỉnh Hòa Bình, đoàn công tác Trường Đại học Lâm nghiệp và UBND tỉnh Hòa Bình đã có buổi trao đổi, làm việc và thống nhất thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực.

4 tháng 9, 2019