Welcome Msg Welcome Msg

Tin TỨC MỚi NHẤT

Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Lâm nghiệp năm học 2018 - 2019

Hướng tới chào mừng ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5; Nhằm đánh giá và biểu dương các thành tích đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻvà sinh viên, sáng 17/5/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Lâm nghiệp năm học 2018 - 2019.

18 tháng 5, 2019