Hội thảo quốc tế "Nghiên cứu thực vật nhiệt đới Châu Á" 29 tháng 12, 2015

Từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 12 năm 2015 tại thủ đô Viên Chăn, Lào đã diễn ra Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu thực vật nhiệt đới Châu Á” do Bảo tàng thiên nhiên quốc gia Pháp, Viện nghiên cứu và phát...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 47 kết quả.
của 5