CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN KỶ HỢI 2019

Tin TỨC MỚi NHẤT

Trường Đại học Lâm nghiệp làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu

Ngày 08/01/2019 đoàn công tác của Trường Đại học Lâm nghiệp đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu về hợp tác trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

11 tháng 1, 2019