Thông báo đề xuất xây dựng đề án khung nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

25 tháng 2, 2020

Tệp đính kèm:

126/SKHCN-QLKH ngày 10/02/2020 về việc xây dựng Đề án khung nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp thành phố


Chia sẻ

Tin nổi bật