Các dự án tham gia cuộc thi "Ý tưởng Khởi nghiệp Lâm nghiệp 2019"

14 tháng 10, 2019

Nhóm ý tưởng "ĐỒ GỖ HANDMADE"

Nhóm ý tưởng "TRỒNG VÀ NHÂN PHỐI CÀ GAI LEO"

Nhóm ý tưởng "SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THẠCH ĐEN CAO BẰNG"

Nhóm ý tưởng "XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH NUÔI CHIM BỒ CÂU PHÁP"Nhóm ý tưởng "NHÂN NUÔI PHÁT TRIỂN CÀ CUỐNG QFE"

Nhóm ý tưởng "HỆ THỐNG TRỒNG RAU THỦY CANH MINI "CÔNG NGHỆ CAO""

Nhóm ý tưởng "THƯƠNG MẠI HÓA GIỐNG TÙNG LA HÁN HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ"

Nhóm ý tưởng "CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ DỨA"Nhóm ý tưởng "LAN VIỆT CÔNG NGHỆ CAO"

Nhóm ý tưởng "SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SÂM BỐ CHÍNH"Nhóm ý tưởng "CHẾ TẠO BÓNG ĐÈN NGỦ DẬP LỬA"

Nhóm ý tưởng "MỸ PHẨM TỪ TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM"

Nhóm ý tưởng "SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ ĐO MỰC NƯỚC TRONG BÌNH CHỨA DÂN DỤNG, ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN VÀ PIN MẶT TRỜI"


Chia sẻ

Tin nổi bật