Thông báo về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT (lần 2)

27 tháng 8, 2021

Tệp đính kèm:

1. Dự thảo Thông tư 18

2. Báo cáo đánh giá tác động chính sách thông tư 18

3. Mẫu góp ý


Chia sẻ

Tin nổi bật