Thông báo về việc cho ý kiến góp ý dự thảo kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa ngành nông nghiệp

27 tháng 8, 2021

Tệp đính kèm:

1. Dự thảo Kế hoạch quản lý chất thải nhựa ngành Nông nghiệp

2. Mẫu góp ý cho dự thảo


Chia sẻ

Tin nổi bật