Thông báo xây dựng kế hoạch hợp tác tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 - 2025

1 tháng 4, 2020

Tệp đính kèm:

1. Phụ lục kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 - 2025

2. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Hòa Bình với Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2020 - 2025


Chia sẻ

Tin nổi bật