Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN và báo cáo kết quả khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 06 tháng đầu năm 2021

18 tháng 5, 2021

Tệp đính kèm:

Phụ lục kèm theo thông báo số 846/TB-ĐHLN-KHCN ngày 17/5/2021


Chia sẻ

Tin nổi bật