Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái năm 2020

27 tháng 2, 2020

Tệp đính kèm:

334/UBND-NLN ngày 19/02/2020 về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (lần 2)


Chia sẻ

Tin nổi bật