Thông báo đăng ký tham gia Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã từ năm 2010 - 2020

7 tháng 9, 2020

Tệp đính kèm:

1. Công văn số 2719/TCMT-BTĐD về việc mời nộp Hồ sơ Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã từ 2010 - 2020

2. Quyết định 1353/QĐ-BTNMT về việc tổ chức Chương trình Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã từ 2010 - 2020

3. Bản đăng ký tham gia


Chia sẻ

Tin nổi bật