Thông báo xây dựng đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp Bộ năm 2021

27 tháng 2, 2020

Tệp đính kèm:

1. Phiếu đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường

2. 1222/BNN-KHCN ngày 18/02/2020 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021


Chia sẻ

Tin nổi bật