Tin tức & sự kiện
Trường Đại học Lâm nghiệp lọt vào Vòng Chung kết của Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020 3 tháng 11, 2020

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020 (SV_STARTUP-2020); Căn cứ kết quả chấm thi của Hội đồng giám khảo được thành lập theo Quyết định số 3043/QĐ-BGDĐT ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban giám khảo Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020 (SV_STARUP-2020)

Đọc tiếp

Tin nổi bật