Khen thưởng cán bộ, giảng viên và sinh viên đạt thành tích cao trong Cuộc...
Nhằm thể hiện sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo Nhà trường; biểu dương những thành tích đạt được của sinh viên và cán bộ, giảng viên hướng dẫn tham gia cuộc thi Vô địch tin học văn phòng Thế giới 2019; đồng thời động viên, khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi, phong trào nghiên cứu, sáng tạo trong sinh viên. Chiều 27/3/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã long trọng tổ chức Khen thưởng cán bộ, giảng viên và sinh viên đạt thành tích cao cuộc thi Vô địch tin học văn phòng Thế giới 2019