Vòng sơ loại cấp cơ sở cuộc thi Tin học Văn phòng Trường Đại học Lâm nghiệp...
Hưởng ứng cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới - Viettel 2020 (MOSWC 2020); Chiều ngày 24/5/2020, đã diễn ra vòng sơ loại cấp cơ sở cuộc thi Tin học Văn phòng Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2020, với 14 thí sinh là sinh viên tham gia cuộc thi