Làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Thái Nguyên 20 tháng 6, 2017

Ngày 19/6/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Thái Nguyên về việc phối hợp xây dựng định hướng chương trình khoa học công nghệ (KH&CN) nhóm ngành...

Đọc tiếp