Các dự án tham gia cuộc thi "Ý tưởng Khởi nghiệp Lâm nghiệp 2019"

14 tháng 10, 2019

Nhóm ý tưởng "ĐỒ GỖ HANDMADE"

Nhóm ý tưởng "TRỒNG VÀ NHÂN PHỐI CÀ GAI LEO"

Nhóm ý tưởng "SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THẠCH ĐEN CAO BẰNG"

Nhóm ý tưởng "XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH NUÔI CHIM BỒ CÂU PHÁP"Nhóm ý tưởng "NHÂN NUÔI PHÁT TRIỂN CÀ CUỐNG QFE"

Nhóm ý tưởng "HỆ THỐNG TRỒNG RAU THỦY CANH MINI "CÔNG NGHỆ CAO""

Nhóm ý tưởng "THƯƠNG MẠI HÓA GIỐNG TÙNG LA HÁN HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ"

Nhóm ý tưởng "CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ DỨA"Nhóm ý tưởng "LAN VIỆT CÔNG NGHỆ CAO"

Nhóm ý tưởng "SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SÂM BỐ CHÍNH"Nhóm ý tưởng "CHẾ TẠO BÓNG ĐÈN NGỦ DẬP LỬA"

Nhóm ý tưởng "MỸ PHẨM TỪ TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM"

Nhóm ý tưởng "SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ ĐO MỰC NƯỚC TRONG BÌNH CHỨA DÂN DỤNG, ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN VÀ PIN MẶT TRỜI"


Chia sẻ

Tin tức sự kiện