Hội nghị tổng kết hoạt động NCKH sinh viên lần thứ 25, năm học 2016 - 2017 19 tháng 5, 2017

Nhằm tổng kết, đánh giá và biểu dương các thành tích đạt được trong các hoạt động nghiên cứu khoa...

Đọc tiếp
Thông báo tổ chức cuộc thi tin học văn phòng MOSVNUF 2016 18 tháng 1, 2016

Thông báo tổ chức cuộc thi tin học văn phòng MOSVNUF 2016

Đọc tiếp

Tin tức sự kiện