Tiêu đề
Thông báo đăng ký, xây dựng đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2019
Đoàn công tác Trường Đại học Lâm nghiệp làm việc với UBND tỉnh Nghệ An
Thông báo kiểm tra, nghiệm thu kế hoạch và nghiệm thu tổng kết các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ và Hợp đồng dịch vụ tư vấn KHCN năm 2018
Thông báo về việc góp ý sửa đổi và bổ sung Dự thảo Quy định về Tiêu chuẩn năng lực và Phẩm chất đạo đức trong các hoạt động Khoa học công nghệ của Trường Đại học Lâm nghiệp
Quyết định 37/2018/QĐ-TTg
Thông báo Góp ý sửa đổi và bổ sung Dự thảo Quy chế Quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ
Thông báo về việc mời tham dự Chuỗi hội thảo tập huấn hỗ trợ nghiên cứu và công bố quốc tế
Thông tư 01/2018/TT-BKHCN
Thông tư 63/2018/TT-BTC
Đoàn công tác Trường Đại học Lâm nghiệp làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị
UBND tỉnh Quảng Trị và Trường Đại học Lâm nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác
Thông báo kiểm tra việc thực hiện kế hoạch các nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở năm 2018
Thông báo về việc tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước (Đề án 2395)
Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ NCKH cấp Cơ sở năm 2018
Đoàn công tác Trường Đại học làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
Thông báo về việc công bố kết quả thống kế giờ Nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018
Thông báo số 2 về việc kết quả thống kê giờ Nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018
Thông báo báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2017 và Kiểm tra tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2018
Thông báo về việc thống kê giờ khoa học năm học 2017 - 2018
Thông tư 13/2016/TT-BKHCN
Thông tư 37/2014/TT-BKHCN
Thông báo đề xuất kế hoạch, kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia năng suất chất lượng
Danh sách Nhiệm vụ/Đề tài/Dự án KH&CN cấp Tỉnh/Thành phố từ năm 2012 đến nay
Danh sách nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở từ năm 2012 đến nay
Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT
Thông tư 10/2017/TT-BKHCN
Thông tư 14/2014/TT-BKHCN
Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Quyết định thành lập Hội đồng KH&CN thẩm định đề cương nhiệm vụ cấp Cơ sở năm 2018
Nghị định 11/2014/NĐ-CP
Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT
Danh sách Nhiệm vụ/Đề tài/Dự án KH&CN cấp Quốc gia từ năm 2012 đến nay
Danh sách Nhiệm vụ/Đề tài/Dự án KH&CN cấp Bộ từ năm 2012 đến nay
Luật Khoa học và Công nghệ
Thông báo cung cấp thông tin hoạt động Khoa học và Công nghệ
Thông báo đăng ký, xây dựng đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2018
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường năm 2019
Thông báo xây dựng kế hoạch KHCN Công nghệ cao 2019
Quyết định 1665/QĐ-TTg
Thông tư 08/2017/TT-BKHCN
Làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Thái Nguyên
Quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu của Đề tài/Dự án KHCN
Quyết định giao Nhiệm vụ đề tài, nhiệm vụ cấp Cơ sở năm 2017
Thông báo đề xuất chương trình Tây Nguyên 2017_2018
Quy chế quản lý các hoạt động KH&CN Trường Đại học Lâm nghiệp
Thủ tục đăng ký sáng chế
Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả
Hội đồng thẩm định đề cương nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2017
Thông báo đăng ký, xây dựng đề cương nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở 2017
Đề xuất dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi
Thông tin Chương trình KHCN 2017 của Bộ KH&CN
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN 2018_sở KHCN Hà Hội
Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT
Thông tư của Bộ KH&CN-Quy định về quỹ gen
Thông tư 11/2014/TT-BKHCN (đánh giá nghiệm thu đề tài)
Thông tư số 27/2015-TTLT-BKHCN-BTC
Kết quả thống kê giờ các hoạt động KH&CN năm học 2015-2016
Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh thực hiện năm 2017
Nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý gỗ Tống quá sủ (Alnus nepalensis D. Don) để sản xuất cấu kiện xây dựng nhà nông thôn
Thông tư 04/2015/TT-BKHCN
Quyết định và Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2015
Thông báo xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường năm 2017
Hội nghị nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện dự án
Danh mục Đề tài/Nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2015
Danh mục Đề tài/Nhiệm vụ cấp cơ sở hoàn thành năm 2014
Thông báo về việc viết đề xuất nhiệm vụ KHCN tại tỉnh Đắk Lắk
Kết quả thống kê giờ các hoạt động KH&CN năm học 2014-2015
Kết quả thống kê giờ các hoạt động KH&CN năm học 2013-2014
Kết quả thống kê giờ các hoạt động KH&CN năm học 2012-2013
Kết quả thống kê giờ các hoạt động KH&CN năm học 2011-2012
Thông báo kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện và nghiệm thu tổng kết các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ năm 2015
Thông báo về việc viết đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu KHCN tại tỉnh Hà Giang
Thông báo về việc báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2014 và Kiểm tra tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2015
Thông tư 15/2014/TT-BKHCN
Danh sách Đề tài/Nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở từ năm 2001-2013
Danh sách đề tài thuộc nhiệm vụ Nghiên cứu Đặc thù cấp Bộ từ năm 2005-2013
Quyết định giao chủ trì đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2014

Tin nổi bật