Đề xuất dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi 7 tháng 3, 2017

Sở khoa học công nghệ tỉnh Hà Giang

Đọc tiếp
Thông tin Chương trình KHCN 2017 của Bộ KH&CN 7 tháng 3, 2017

Các thông tin chi tiết thể hiện trong file đính kèm

Đọc tiếp
Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh thực hiện năm 2017 13 tháng 4, 2016

Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2017

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 25 kết quả.
của 3