Làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Thái Nguyên
Ngày 19/6/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Thái Nguyên về việc phối hợp xây dựng định hướng chương trình khoa học công nghệ (KH&CN) nhóm ngành Nông, Lâm, Ngư, Y học giai đoạn 2017 - 2025. Nội dung này được triển khai theo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị “Phát triển KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017 - 2025”.