Thông báo đề xuất nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên năm 2024

24 tháng 7, 2023

 File đính kèm:

1. Công văn số 511/KN-KHTC

2. Định hướng nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên năm 2024

3. Mẫu đề xuất nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên năm 2024

 


Chia sẻ

Tin nổi bật