Thông báo về việc góp ý dự thảo Đề án "Phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ tiên tiến, công nghệ cao phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030"

13 tháng 9, 2021

Tệp đính kèm:

1. Dự thảo Tờ trình Thủ tưởng

2. Dự thảo Thuyết minh Đề án

3. Mẫu góp ý cho dự thảo đề án


Chia sẻ

Tin nổi bật