Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

30 tháng 8, 2021

Tệp đính kèm:

1. Dự thảo Đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bản tỉnh Điện Biên

2. Mẫu góp ý dự thảo Đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025


Chia sẻ

Tin nổi bật