Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định phương pháp định giá rừng, hướng dẫn định khung rừng, hướng dẫn định khung giá rừng

4 tháng 10, 2023

Link đính kèm: 

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định phương pháp định giá rừng, hướng dẫn định khung giá rừng


Chia sẻ

Tin nổi bật