Quyết định thành lập Hội đồng KH&CN thẩm định đề cương nhiệm vụ cấp Cơ sở năm 2018

5 tháng 4, 2018

Mọi thông tin chi tiết xem trong file đính kèm:

1. Phụ luc. Hội đồng KH&CN thẩm định đề cương nhiệm vụ cấp Cơ sở năm 2018

2. Mẫu 4. Phiếu nhận xét đề cương

3. Mẫu 5. Phiếu đánh giá đề cương

4. Mẫu 6. Biên bản họp Hội đồng 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật