Thông báo về việc thống kế giờ khoa học năm học 2018 - 2019 (lần 1)

5 tháng 6, 2019

Thông tin chi tiết xem tại đâyno

1. Tổng hợp tính giờ nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019

2. Yêu cầu minh chứng kê khai giờ Quy đổi các hoạt động khoa học công nghệ của giảng viên


Chia sẻ

Tin nổi bật