Kỷ yếu Hội thảo "Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành lâm nghiệp: Thành tựu và định hướng phát triển"

8 tháng 6, 2020
Hưởng ứng kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì tổ chức Hội thảo "Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành lâm nghiệp: Thành tựu và định hướng phát triển". Kỷ yếu của Hội thảo gồm nhiều bài viết có chất lượng tốt thể hiện được các thành tựu trong Đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành nghề đào tạo từ cao đẳng nghề đến đại học, sau đại học; các giải pháp phát triển mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của ngành Lâm nghiệp và toàn xã hội.

Kỷ yếu Hội thảo "Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành lâm nghiệp: Thành tựu và định hướng phát triển"


Chia sẻ

Tin nổi bật