Thông báo tổ chức khoá Tập huấn "Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp""

15 tháng 3, 2021

Tệp đính kèm

1. Mẫu đăng ký tập huấn "Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cán bộ, giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp"

2. Mẫu Khoá tập huấn nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cán bộ, giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp


Chia sẻ

Tin nổi bật