Tệp đính kèm

1. Mẫu biểu 1 và 2 kèm theo thông báo 1365/TB-ĐHLN-KHCN

2. Công văn số 5065/BNN-KHCN về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc CTPT nghiên cứu, SX giống bắt đầu năm 2021

3. Danh mục nhiệm vụ Chương trình giống 2021 - 2025


Chia sẻ

Tin nổi bật