Tệp đính kèm:

1. Dự thảo Thông tư 18

2. Báo cáo đánh giá tác động chính sách thông tư 18

3. Mẫu góp ý


Chia sẻ

Tin nổi bật