Hồ sơ ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2022

1 tháng 7, 2022

Theo quy định của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Trường Đại học Lâm nghiệp công khai hồ sơ ứng viên đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022 tại Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2022.

Click vào tên ứng viên để xem hồ sơ (Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư theo mẫu 01, theo phụ lục 2 của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 cập nhật theo Công văn số 82/HĐGSNN)

Stt Họ và tên Chức danh đăng ký xét Hội đồng ngành, liên ngành Đơn vị công tác
1 Thái Thành Lượm Giáo sư Nông nghiệp - Lâm nghiệp/Lâm học Trường Đại học Kiên Giang
2 Bùi Văn Bắc Phó Giáo sư Nông nghiệp - Lâm nghiệp/ Quản lý tài nguyên và môi trường nông lâm nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp
3 Nguyễn Thị Thanh Hiền Phó Giáo sư Nông nghiệp - Lâm nghiệp/Bảo quản, chế biến nông lâm sản Trường Đại học Lâm nghiệp
4 Trần Văn Hùng Phó Giáo sư Kinh tế/Kinh tế học Trường Đại học Lâm nghiệp

 


Chia sẻ

Tin nổi bật