Thông báo về việc góp ý cho dự thảo Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030

14 tháng 8, 2021

Tệp đính kèm:

1. Dự thảo Đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030

2. Mẫu góp ý


Chia sẻ