Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học cấp Khoa/Viện đánh giá, nghiệm thu Chuyên đề NCKh sinh viên năm học 2017 - 2018

28 tháng 4, 2018

Thông tin chi tiết Hội đồng:

1. Hội đồng Kinh tế và Quản trị kinh doanh

2. Hội đồng Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

3. Hội đồng Công nghiệp gỗ

4. Hội đồng Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

5. Hội đồng Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường

6. Hội đồng Lâm học

7. Hội đồng Cơ điện và Công trình


Chia sẻ