Thông báo đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai tỉnh Gia Lai năm 2021

4 tháng 4, 2020

Tệp đính kèm:

Công văn số 182/SKHCN-QLKH ngày 13/3/2020 về việc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai năm 2021


Chia sẻ