CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5/2014 - 18/5/2018

Tin TỨC MỚi NHẤT

Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2018

Nhằm đánh giá và biểu dương các thành tích đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ và sinh viên, chào mừng ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5, sáng 12/5/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2018.

13 tháng 5, 2018