Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh năm 2021

25 tháng 2, 2020

Tệp đính kèm:

107/SKHCN-QLKH ngày 06/02/2020 về việc đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2021


Chia sẻ

Tin nổi bật