Thông báo về việc mời tham dự Chuỗi hội thảo tập huấn hỗ trợ nghiên cứu và công bố quốc tế

10 tháng 10, 2018

     Thông tin chi tiết xem tại đây no

Công văn số 649/TTKHCN ngày 27/9/2018 của Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quóc gia

Giới thiệu chuỗi tập huấn

Khóa học Research Best Practice

Khóa học Research Advancement


Chia sẻ

Tin nổi bật