Thông báo về việc tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước (Đề án 2395)

30 tháng 8, 2018

Thông tin chi tiết xem tại đây no

Công văn số 150/HVKHCN ngày 16/8/2018 của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài (Đề án 2395)

Thông tư 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ


Chia sẻ

Tin nổi bật