Thông báo xây dựng kế hoạch KHCN Công nghệ cao 2019

5 tháng 3, 2018

 

1. Thông báo xây dựng kế hoạch KHCN Công nghệ cao 2019

2. Thông báo đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình CNSH giai đoạn 2018 - 2020


Chia sẻ

Tin nổi bật