Web Content Display Web Content Display

Lựa chọn một hoặc một vài Bài viết để hiển thị trong portlet này.

Thông báo báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2017 và Kiểm tra tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2018

31 tháng 5, 2018

 

Thông tin chi tiết trong tài liệu:

1. Phụ lục kèm thông báo

2. Mẫu báo cáo định kỳ


Chia sẻ

Tin nổi bật