Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên năm 2021

31 tháng 8, 2020

Tệp đính kèm:

1. Mẫu đề xuất nhiệm vụ khuyến nông 2021

2. Công văn số 356/KH-KHTC ngày 29/7/2020 về việc đề xuất nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên năm 2021


Chia sẻ

Tin nổi bật