Thông báo Góp ý sửa đổi và bổ sung Dự thảo Quy chế Quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ

23 tháng 10, 2018

Thông tin chi tiết xem tại đây no

1. Quy định về hoạt động Sở hữu trí tuệ Trường Đại học Lâm nghiệp

2. Quy định hoạt động KH&CN cấp Cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp

3. Quy định NCKH đối với Giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp

4. Quy định về hoạt động khoa học Sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp

5. Quy định cuộc thi Khơi nghiệp Lâm nghiệp

6. Mẫu Góp ý bổ sung Quy chế KHCN


Chia sẻ

Tin nổi bật